STOWARZYSZENIE FORMACJA TANECZNA "REAKTYWACJA ŻORY"

    działa na podstawie 

             WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , REJESTR STOWARSZYSZEŃ

   pod numerem

   KRS 0000443696

   siedziba

            POLSKA,  WOJ.ŚLĄSKIE,  44-240 ŻORY

UL. DOLNE PRZEMIEŚCIE 1

                                  

                                REGON 243146729 

                                NIP  6511714979

  organ sprawujący nadzór

   PREZYDENT MIASTA ŻORY   

konto bankowe  BGŻ O/Żory 23 2030 0045 1110 0000 0260 3850